• Makelaar in Mobiliteitsdiensten

    Voor het winnen van grote infra-aanbestedingen is de juiste balans tussen prijs en kwaliteit cruciaal. Human Vector is makelaar in mobiliteitsdiensten en helpt aannemers om maximaal te scoren op het kwaliteitsonderdeel 'bereikbaarheid’.

  • Onmisbare informatie voor aannemers

    Het aandeel ‘groot onderhoud’ zal de komende jaren sterk groeien ten opzichte van nieuwbouw. Werken aan bestaande infrastructuur levert onvermijdelijk hinder op. Wegbeheerders realiseren zich dat te veel hinder leidt tot een klachtenregen richting wethouder, gedeputeerde of minister.

  • EMVI tenzij….

    De wet schrijft voor dat infrastructurele werken worden gegund op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving; kortweg EMVI. In de EMVI-aanbesteding gunt de aanbestedende dienst (wegbeheerder) de opdracht aan de gegadigde die de aanbieding indient met de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit.

Human Vector: wij helpen bij het winnen van infra aanbestedingen